Iriscopie voor dieren opleiding (V1): Hoofdstuk 1 anatomie van het oog

0 student

Beschrijving verkorte opleiding iriscopie voor dieren

Lesindeling en onderwerpen Verkorte opleiding iriscopie voor dieren opleiding:

*Les 1  Anatomie van het oog en oogaandoeningen
Aantal thema’s: 11
Huiswerk: Ja
Aantal vragen: 21

Les 2  – Constitutie (erfelijke belasting)
Erfelijke aanleg en de ziektetendensen die hierdoor kunnen ontstaan.
Les 3  – Diathese
Ontstaan van een diathese door erfelijke of niet erfelijke belasting en de ziektetendensen die hierdoor kunnen ontstaan
Les 4  – Pupilvormen, standen, verschuivingen en rug
Het interpreteren van de verschillende pupilvormen, groten en standen.
Les 5  – Zone indeling
Wat geven de zones aan.
Les 6  – Krause en krauserand
Les 7 – Scleralogie
Het lezen van de sclera tekens
Les 8 – Chakra’s en emotionele werking organen
Plaatsing van de chakra’s in de iris en de emotionele en lichamelijke betekenis
Les 9 – Samenvoegen en praktijk
Welke therapievorm zet je in aan de hand van de irisdiagnose. Bij de opleiding krijg je een therapeutische werkboek, waardoor je ook direct middelen kunt voorschrijven bij een iriscopie consult.
Les 10 – 1 dag, examen.

Praktijk gedeelte bestaat o.a. uit:
* Anamnese/voorgesprek oefenen
* Irisfoto’s maken
* Het intekenen van de iriskaarten
* Irisfoto’s analyseren
* Voorbeelden en opdrachten 

Opdrachten:
Na de 1e weekend of na de 2e les is de thuisopdracht om per les minimaal 1 dieren irisfoto te maken en 7 dagen voor de les naar ons toe te mailen.
Na de 3e weekend of 6e les is de thuisopdracht per les om minimaal 1 irisfoto te maken en analyseren. Graag de irisfoto’s 7 dagen voor de les naar ons toe te mailen.
Deze opdrachten tellen mee als onderdeel voor de praktijk examen.

Vooropleiding:  Gediplomeerd humane iriscopist.

Belangrijke informatie: Deze hoofdstuk is onderdeel van de opleiding iriscopie voor dieren klassikaal en kan niet als online opleiding gekocht worden.

Begeleider: Carla Reiling  van Wild Flowers * Behandel & Opleidingscentrum  

Contact: Informatie over de klassikale opleiding kan men deze link aanklikken of via email info.wildflowers@gmail.com

Copyright ©: 2018-2020 Wild Flowers * Behandel & Opleidingscentrum.