Iriscopie voor dieren opleiding (V1): Hoofdstuk 1 anatomie van het oog 1

Iriscopie voor dieren opleiding (V1): Hoofdstuk 1 anatomie van het oog

1 student

Beschrijving verkorte 1 opleiding iriscopie voor dieren

Les indeling en onderwerpen:

* Les 1  – Anatomie en werkboek.
Aantal thema’s:
22
Huiswerk:
Ja
Aantal vragen: 
20
* Les 2 
– Constitutie (erfelijke belasting).
Les 3  – Diathese
Ontstaan van een diathese door erfelijke of niet erfelijke belasting en de ziektetendensen die hierdoor kunnen ontstaan.
* Les 4  – Pupilvormen, afvlakkingen, standen en verschuivingen.
Les 5  – Zone indeling

Wat geven de zones aan.
Les 6  – Krause/krauserand en iristekens
Les 7 – Sclera
Les 8 – Chakra’s en emotionele werking organen
Plaatsing van de chakra’s in de iris en de emotionele en lichamelijke betekenis
* Les 9 Linken leggen en opdrachten

Praktijk gedeelte bestaat o.a. uit:
* Anamnese/voorgesprek oefenen

* Irisfoto’s maken
* Het intekenen van de iriskaarten
* Irisfoto’s analyseren
* Voorbeelden en opdrachten

Opdrachten:
De huiswerk opdracht is per les minimaal 1 irisfoto geanalyseerd en 7 dagen voor de les naar ons toe te mailen.
Deze opdracht telt mee voor de praktijk examen.

Vooropleiding:  Gediplomeerd humane iriscopist.

Belangrijke informatie: Deze hoofdstuk is onderdeel van de opleiding iriscopie voor dieren klassikaal en kan niet als online opleiding gekocht worden.

Begeleidster: Carla Reiling  van Wild Flowers * Behandel & Opleidingscentrum

Contact: Informatie over de klassikale opleiding kan men deze link aanklikken of via email info.wildflowers@gmail.com

Copyright ©: 2018-2020 Wild Flowers * Behandel & Opleidingscentrum.

Instructor

Carla Reiling is eigenaar van Wild Flowers en al 20 jaar actief in de alternatieve geneeswijze, zo heeft zij verschillende opleidingen gevolgd op dit gebied en is ze de schrijfster en docente van de opleidingen en workshops over iriscopie voor dieren/paarden, aromatherapie en healing.
€125.00