Iriscopie voor dieren opleiding (V1): Hoofdstuk 9 linken leggen 1

Iriscopie voor dieren opleiding (V1): Hoofdstuk 9 linken leggen

2 students

Beschrijving verkorte 1 opleiding iriscopie voor dieren

Les indeling en onderwerpen:

* Les 1  – Anatomie en werkboek.
* Les 2  – Constitutie (erfelijke belasting).
Les 3  – Diathese
Ontstaan van een diathese door erfelijke of niet erfelijke belasting en de ziektetendensen die hierdoor kunnen ontstaan.
* Les 4  – Pupilvormen, afvlakkingen, standen en verschuivingen.
* Les 5  – Zone indeling

Wat geven de zones aan.
* Les 6  – Krause/krauserand en iristekens
Les 7 – Sclera
* Les 8 – Chakra’s en emotionele werking organen
Plaatsing van de chakra’s in de iris en de emotionele en lichamelijke betekenis
* Les 9 Linken leggen en opdrachten
Aantal thema’s: 2
Huiswerk:
Ja
Aantal vragen/opdrachten: 
15

 

Praktijk gedeelte bestaat o.a. uit:
* Anamnese/voorgesprek oefenen

* Irisfoto’s maken
* Het intekenen van de iriskaarten
* Irisfoto’s analyseren
* Voorbeelden en opdrachten

Opdrachten:
De huiswerk opdracht is per les minimaal 1 irisfoto geanalyseerd en 7 dagen voor de les naar ons toe te mailen.
Deze opdracht telt mee voor de praktijk examen.

Vooropleiding:  Gediplomeerd humane iriscopist.

Belangrijke informatie: Deze hoofdstuk is onderdeel van de opleiding iriscopie voor dieren klassikaal en kan niet als online opleiding gekocht worden.

Begeleidster: Carla Reiling  van Wild Flowers * Behandel & Opleidingscentrum

Contact: Informatie over de klassikale opleiding kan men deze link aanklikken of via email info.wildflowers@gmail.com

Copyright ©: 2018-2020 Wild Flowers * Behandel & Opleidingscentrum.

€125.00